Så till slut kan vi nu presentera vår hemsida.
Det är bloggaren.se som hjälpt oss och vi är så gott som redo nu.
Några justeringar kommer ske frampå, men vi anser oss ändå redo för den breda publiken just nu.

Välkomna!